Magazin Agricol - Produse Agricultura - Fito Flora

Avem grijă de plantele tale!

Magazin Agricol - Produse Agricultura - Fito Flora

Adjuvant Midos Oil – 100 ml

Cod produs: FIT-283
Midos Oil, adjuvant pe bază de ulei vegetal metilat pentru uz în culturi agricole, la care se recomandă tratamentul cu pesticide plus adjuvant.

95.00 lei

10 în stoc

Descriere

Omologări Adjuvant Midos Oil

Culturi omologate: culturi agricole și horticole
Doza: 0,75% – 1,5% din volumul soluției de stropit

Mod de acțiune Adjuvant Midos Oil

Adjuvant Midos Oil a fost conceput pentru folosire ca adjuvant pe bază de ulei pentru culturile agricole la care se recomandă tratamentul cu pesticide plus adjuvant. Înlocuiește cu succes adjuvanții pe bază de uleiuri minerale și vegetale. Este nepoluant pentru mediu și biodegradabil.

Adjuvant Midos Oil îmbunătățește aderența produsului fitosanitar pe suprafața aplicată și permite o acoperire mai bună. Nu este fitotoxic pentru plante, la dozele recomandate. Se recomandă a se utiliza cu produse fitosanitare omologate în România. Se recomandă în special la plantele cu frunze cerate, acoperite cu pruină, pentru a îmbunătăți aderența și penetrarea soluției.

Mod de utilizare Adjuvant Midos Oil

Soluția de stropit: Umpleți mașina de stropit cu apă curată până la jumătate și agitați. Adăugați cantitatea recomandată de Adjuvant Midos Oil. Adăugați cantitatea de pesticid recomandată și restul de apă agitând continuu.

Se utilizează exclusiv ca adjuvant pe bază de ulei metilat în agricultură, horticultură și silvicultură conform instrucțiunilor. Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare!

Informații și recomandări

Clasificare conform CLP: Acest produs nu este clasificat conform CLP.
Simboluri de pericol: Nu există pericole semnificative.

Fraze de precauție:
P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P305+351+338: În caz de contact cu ochii: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați clătirea.
P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau contactați un medic.

• A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea
• Nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează în timpul utilizării produsului
• Produsul se depozitează în ambalaje originale, sigilate și etichetate corespunzător
• Depozitare în încăperi uscate, răcoroase, bine ventilate, destinate în exclusivitate pentru pesticide (unde au acces numai persoanele autorizate)
• Depozitare în locuri fără acțiunea directă a razelor solare sau a căldurii, separat de alimente sau furaje
• Nu se deversează în sistemul de canalizare sau în mediul înconjurător
• A nu se împrăștia produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate

În atenția utilizatorului: Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile cauzate de depozitarea, manipularea sau utilizarea neconforme cu recomandările din aceasta etichetă.

Informații suplimentare

Brand

Solarex

Cantiate apă dizolvată

Cultură

Boli combatute

X

Dăunători combătuți

Buruieni combatute

X

Acțiune produs

Poate te intereseaza ...